החזון שלנו

החזון של עמותת האנשים שברחוב היא לשפר בצורה ניכרת את מציאות החיים הקשה של דרי הרחוב בישראל. לשנות את המדיניות הציבורית שלעיתים מתנכלת להם במקום לסייע ולעזור לדרי רחוב לממש את הזכויות המגיעות להם מבלי לכפות עליהם בכוח שינוי באורך החיים.

אנו שואפים להגדיל את המודעות הציבורית לדרי הרחוב בישראל, לסדוק ולהפיל את חומת הדעות הקדומות עליהם  ולפעול למען שינוי לטובה של המדיניות הממשלתית כלפיהם.

ממחקר שבוצע עבור הביטוח הלאומי ע”י ד”ר שמוליק שיינטוך ממכללת ספיר בשנת 2018 עולה בבירור כי הכלים הקיימים כיום אינם מספיקים כדי להושיט לאוכלוסיית דרי הרחוב את הסיוע שהיא נזקקת לו באמת. בין היתר, המלצות המחקר קובעות כי יש לעודד תוכניות דיור לטווח ארוך לחסרי בית, ואף בהארכת משך הקצבאות והגדלת סכומן הכספי, במקביל להעמקת המחקר בנושא דרי רחוב בישראל. העמותה תשאף להגדיל את המודעות, ואת הלחץ הציבורי על הממשלה, לפעול למימוש מסקנות אלו. המלצה נוספת של המחקר היא לפעול למען מימוש זכויות קל ונוח יותר עבור אוכלוסית דרי הרחוב, שלעיתים קרובות מתקשה לממש גם את הזכויות המעטות שהחוק מקנה לה. לפי הנתונים של ד”ר שיינטוך, שליש מדרי הרחוב לא מממשים את זכויותיהם הסוציאליות. בנושא זה, העמותה רואה לעצמה תפקיד ישיר יותר והיא תשאף להוות בגורם מנגיש ומסייע לחסרי בית במימוש זכויותיהם.

מנתונים שפרסם ד”ר שמוליק שיינטוך בדיון בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת, עולה כי בשנת 2016 נספרו בישראל 1872 דרי רחוב, כאשר לפי ההערכות מספרם הכולל של מחוסרי הדיור היה בין 11,000 ל- 32,500 באותה שנה. עוד עולה מהמחקר כי 610  דרי רחוב מתו בישראל בין השנים 2001-2016, נתון טראגי העומד במרכז מחויבותה של העמותה לחזון של סולידריות ומודעות ציבורית, שתניע את הממשלה לנקוט במדיניות יעילה ומחויבת להבטחת עתידם ואיכות חייהם של דרי רחוב.